SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

p) Jāni salīdzina ar Pēteri, Jēkabu, Miķeli u. c. kalendāra svētajiem

33021.

Ai Jānīti, Dieva dēls,
Lec zirgam mugurā,
Lec zirgam mugurā,
Jāj pirmais sētiņā,
Jāj pirmais sētiņā,
Jās Pēteris pakaļā!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33022.

Ai Jānīti ziedainīti,
Ai Pēteri lapainīti!
Aiz Jānīša ziediņiem
Pēteŗ' lapu neredzēja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Jānīts nāca ziediņiem,
Pēterītis lapiņām;
Aiz Pēteŗa lapiņām
Jāņa ziedu neredzēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

33023.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Jānīts nāca ziediņiem,
Pēterītis lapiņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

33024.

Vai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Jēkaupiņš bagāts vīrs,
Atved miežus, atved rudzus.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33025.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Laidainīte, ubadzīte,
Visu ziedu lasītāja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33026.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Ziediem Jāņa nepabridu,
Pēterīša lapiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33027.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Ziediem Jāņa neredzēja,
Pēterīša lapiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33028.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti lapainīti!
Ziediem Jāni puškojam,
Pēterīti lapiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33029.

Ai Jānīti ziedainīti,
Pēterīti puškainīti!
Jānīts ziedus izkaisīja,
Pēterītis salasīja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Ziedu ziedu Jānīts nāca,
Pušku pušku Pēterītis;
Jānīts ziedus izkaisīja,
Pēterītis salasīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

33030.

Ai Jānīti, zirgu tavu
Augstajām kājiņām!
Vēl nebija Pēteŗam
Tāda dēla jājējiņa.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Vakar Jānis sasegloja
Trīsdesmit kumeliņu;
Lai lūkoja Pēterīts
Trīsdesmit jājējiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33031.

Badu badu Jānīts nāca,
Vēl badāku Pēterīts;
Jēkapiņš, labs vīriņš,
Tas ar savu maizīt' nāca.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33032.

Boguots boguots Juon'eits b'eja,
V'el' boguotuoks pīt'ereņš:
Juon'eits n'es'a sīra kul'i,
Pīt'ers zuoļu vazum'eņu;
Jākub'eņš v'el' boguotuoks,
Tys vad maizis vazum'eņu.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 172 -

33033.

Es Jāņam kroni pinu,
Kas pīs kroni Pēteŗam?
Pēteŗam svēta Māra
No sarkana āboliņa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33034.

Es Jānim sieru devu
Pa lielam gabalam;
Pēterim, tam ielaidu
Ar akmini mugurā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33035.

I Jānīts, Pēterīts,
Abi divi blēņu bērni:
Jānīts govju slaucējiņš,
Pēters ragu turētājs.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33036.

Jāņam sievu atvedam,
Pēteŗami saderami;
Jāņa sieva ziediņiemi,
Pēteŗami lapiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33037.

Jāņam zirgus nojūdzam,
Pēteŗami aizjūdzam;
Jāņam zirgi piekusuši,
Gaŗu ceļu tecēdami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33038.

Jānīšam augsti zirgi,
Vēl augstāki Pēteŗam:
Jānīts jāja pusē koka,
Pēters koka virsaunē.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Jānīšam augsti zirgi,
Pēteŗam vēl augstāki:
Jāņits jāja pusgaisā,
Pēterītis visu gaisu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33039.

Jānīšam balta sieva,
Ar sieriem nobarota;
Pēteŗam zila melna,
Pusē badu nomērdēta.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Jānīšam balta sieva,
Ar sieriem nobarota;
Pēteŗami zila mella,
Pusei bada aizmiruse;
Jākabam zema resna,
Jaunu rudzu paēduse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Jānītim balta sieva,
Tā pienāi mazgājās;
Jēkabam zema resna,
Tā maizītes paēduse;
Pēterim zila melna
Aiz tā sava skopumiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33040.

Jānītim bērns piedzima,
Pēterītis nokrustīja,
Anniņ' bija auklētāja,
Jēkabs maizes devējiņš.
40-1 (Lapmežc.).

33041.

Jānītim maza sieva,
Dzīparota , maranota;
Pēterim liela gaŗa,
Pluskataiņa, kankaraiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

33042.

Jānītim maza sieva
Sīkajā sudrabā;
Pēterim liela gaŗa,
Dzīparota, maranota.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

33043.

Jānīšam mēslu guba,
Pēteŗam siena kaudze,
Jēkabam rudzu guba
Lielajā tīrumā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33044.

Jānīšam zaļi svārki,
Pēteŗam puspelēki;
Jānīts savus zaļus svārkus
Pakaŗ zāles galiņā,
Pēters savus puspelēkus
Iebāž salmu gubenī.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 173 -

33045.

Jānīšam zaļi svārki,
Pēteŗami puspelēki;
Jēkabam rudzu lauki
Briedušāmi vārpiņām;
Miķelītis nosaucās
Auzu kaudzes galiņāi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33046.

Jānīšam sievu vedu
Pašā Jāņa vakarāi,
Pēteŗami sarunāju
Līdz citami rudeņam.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33047.

Jānīšami zili svārki,
Pēteŗami puspelēki;
Jānīsam Rīgā pirkti,
Pēteŗami mātes austi.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

33048.

Jānīšam skaista sieva,
Pēteŗam vēl skaistāka:
Jānīšam ziediņos,
Pēteŗam sudrabā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33049.

Jāņišami skaista sieva,
Pieteŗami vēl skaistāka;
Jēkapiņam gadījāsi
Tīri tāda čigāniete.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

33050.

Jānīšam skaisti zirgi,
Pieteŗam vēl skaistāki;
Pieterīša kumeliņš
Staļļa durvis dindināja.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

33051.

Jānīts dzina Pēterīti
Pa šauriemi vārtiņiem,
Pēterītis Jēkaupiņu
Pa to rudzu tīrumiņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33052.

Jānīts jāja Jānīšosi
Pluskutainu kumeliņu;
Jāj Pēteris Pēteŗosi,
Jāj gludeni noglaudītu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33053.

Jānīts kūla Pēterīti
Avotiņa lejiņā:
Jānīts svina svētu dienu,
Pēterītis nesvinēja.
226 [Kandavā (Tl)].

33054.

Jānīts kūla Pēterīti
Avotiņa lejiņā;
Tā Pēteŗa vaina bija,
Kam Jānīti kaitināja:
Jānīts ziedus salasīja,
Pēterītis izkaisīja.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33055.

Jānīts nāca ar ziediem,
Pēterīts ar lapām;
Jēkabiņš maizes vīrs,
Tas atnesa tīru maizi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Ziedu ziedu Jānīts nesa,
Lapu lapu Pēterīts;
Jēkabiņš labs vīriņš,
Tas atnāce maizītē.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

33056.

Jānīts Pēterim
Lieveni taisa,
Ozola mežā
Meijiņas cirta.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

33057.

Jānis, Pieters, Jākabiņš,
Tie bij Dieva sulainīši:
Jānis, Pieters zirgus kope,
Jākabs putras vārītājs.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

33058.

Juoneits pļovys izslīdēja,
Mārgiteņis vaicuodams.
Atsasauc', Mārgiteņ,
Kot teiruma gal'eņā!
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

33059.

Jānis sēd ar Jēkopu
Kalniņā runādami;
Jānis siena pļāvējiņš,
Jēkops maizes devējiņš.
226 [Kandavā (Tl)].

- 174 -

33060.

Jānis [Jānīts] sēd kalniņā,
Ar Jēkabu runādams.
Jānis [Jānīts] teica siena kaudzi,
Jēkabs savu rudzu kaudzi;
Miķelītis nosaucās
Auzu kaudzes galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2071 [Ancē (Ances pag. Pg)], 216 [Ventspilī], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)],
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jānīts dienu sasēdēja,
Ar Jēkobu runādams.
Jānīts skaita siena kaudzes,
Jēkobs savas rudzu kaudzes;
Miķelītis nokliedzās
Auzu kaudzes galiņē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Jānīts, Pēters, Jēkabiņš
Kalniņā runājās,
Miķelītis klausījās
Auzu gubas galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33061.

Jurģīts jāja Jurģu nakti
Ar pelēku kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņu nakti
Ābolainu kumeliņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33062.

Jurgīts jāja Jurģu nakti
Pinkulaiņu kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņu nakti
Spožu bēru kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Jurīts jāja Juŗa nakti
Ar pinkainu kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņa nakti
Ar ziediem apbirušu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

2. Jorģīts jāja pieguļā
Žvanguļainu kumeliņu;
Jānīts jāja Jāņu nakti
Sasukātu, saglaudītu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33063.

Ko Jānītis lielījās
Ar ozola lapiņām, -
Lai lielās Jēkapiņš,
Kam bij mieži, kam bij rudzi.
216 [Ventspilī].

33064.

Labi zirgi Jānīšam,
Vēl labāki Pēteŗam,
Jēkabiņa kumeliņi
Lauzīs staļļa aizgaldiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33065.

Līgo, Jāni, līgo, Jāni,
Nu tā tava diena bija;
Kad atnāk Pieteŗ' diena,
Tad līgos Pieterīts.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

33066.

Piesēju Jānīti
Pie vārtu staba;
Atnāca peteris,
Palaida vaļā.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

33067.

Pēters, Jānis, Jēkapiņš,
Tie bij Dieva zvejnieciņi:
Jūrā tīklus salaiduši,
Paš' pie Dieva nogājuši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33068.

Pēters, Jān(i)s, Jēkapiņš,
Tie bij Dieva zvejnieciņi:
Pēters, Jānis laiviņā,
Jēkaps laivas galiņā.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Jānis, Pēters, Jēkabiņš,
Tie bij Dieva zvejnieciņi:
Jāns, Pēters laivu dzina,
Jēkabs tura zēgelīti.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33069.

Pēters, Jānis, Jēkapiņš,
Tie trīs Dieva zvejnieciņi:
Pēterimjauna laiva,
Jānim jaunas zēgelītes,
Tam trešam, Jēkapam,
Sudraboti irklu gali.
216 [Ventspilī].

33070.

Pēters, Jāns, Jāpaciņš,
Tie trīs Diev' zvejnieciņ':
Pēteŗam zīd' tīkl',
Jāpagam sudrabīt',
Tam trešam zvejniekam
Caur' laiv' bez irkliem.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 175 -

33071.

Pēters, Jānis, Jēkaupiņš,
Tie trīs Dieva zvejnieciņi:
Pēters tīkla metējiņš,
Jēkaups laivas īrējiņš,
Tas Jānītis, Dieva dēls,
Tas gul laivas dibenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33072.

Rītu pat Pēterīts
Ar Jānīti tiesāsies:
Jāņa bērni nobradājši
Pēteŗam ziedu pļavu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33073.

Samaisīju iemauktiņus,
Metu ceļa maliņā,
Lai Jānītis kavējās,
Lai panāca Pēterītis.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

33074.

Ziedu ziedu Jānīts nāca,
Lapu lapu Pēterīts.
Aiz Pēteŗa lapiņām
Neredz Jāņa kumeliņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

33075.

Zviedza Jāņa kumeliņis
Ziedošā ielejā;
Pēteŗ' ķēve atzviedzās
Zītariņa kalniņā.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33076.

Visi tek skatīties,
Kur atbrauca Jāņu māte.
Ko tur iešu skatīties
No tā plika cilēciņa:
Veci praki mugurē,
Kārkla vīzes kājiņē.
Tad es iešu skatīties,
Kad atbrauks Miķelene:
Tai vizēs sudrabiņi
Par visām atmatām,
Tā atveda miežus rudzus,
Trīs kārtām gausībiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

33077.

Celies, Jānīti,
Pacel Pēteri!
Pēteris aizmidzis
Aiz smilšu kalniem.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54065.

Ai Jānīti, neslauc govis,
Pēters tevi žagarēs;
Pēters tevi žagarēs
Ar sidraba žagariem.
391 [Sinoles Vlk].

54066.

Ai Jānīt, lapainīt,
Lapām tevi kaisījām!
Ai Pēter, ziedainīt,
Ziediem tevi bārstījām!
Jakapiņš bagāts vīrs,
Tas ar jauniem tupeņiem.
127 [Grostonas Md].

54067.

Ai Juonīt, Pīterīt,
Obi divi buora bārni:
Juonīts gūvu slaucējiņš,
Pīters kuoju turātuojs.
143 [Jāsmuižas D].

54068.

Ap Jānīti bites dzied
Kā ap zaļu ozoliņu;
Ap Pēteri cūkas raka
Kā ap zaļu velēniņu.
449 [Ungurmuižas D].

54069.

Atīt Juonīts, atīt Pīters,
Nikuo loba naatnas;
Atīt svāta Jākubdīna
Ar rudzim, ar mīžim.
279 [Naukšēnu Vlm].

1. Atīt Juonis, atīt Pīters,
Nikuo loba naatnas;
Atīt mazais Jākupeņš,
Atnas maizes kukuleiti.
466 [Vārkavas D].

2. Atīt Juoņi, atīt Petri,
Nikuo loba nāatnas;
Ka atīt Jākapiņš,
Tis atnas jaunu maizi.
24 [Asares Il].

3. Atīt Juoneits, atīt Petreits,
Nikuo loba naatnas;
Atīt Muora Madaļeitja [Madaļaņa].
Tei atnas rudzus, mīžus.
194 [Krāslavas D].

- 176 -

54070.

Bogotami Juonīšami
Zalta myužu pīdzeivuot!
Skūpajami Pīterami
Cyukas vīni nūganīt.
414 [Stirnienes Rz].

54071.

Bēdz, Jānīti, Pēters dzenas,
Bēdz, Pēter, Jēkabs dzenas!
Būs tā vieta, kur panāks,
Dos ar klaipu mugurā.
6 [Aiviekstes D].

54072.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Pēters dzenas pakaļā!
Pēters dzenas pakaļā
Pa piecām dieniņām.
192 [Kosas C].

54073.

Celies, Jānīti,
Velc bikses kājās,
Atjāja Pēterīts
Zirgiem mainītu.
603 [Lietuva].

54074.

Dārga dārga Jāņa zāle,
Vēl dārgāka Pēterīša;
Jānīts plūca pļaviņāji,
Pēterīts ežmalā.
235 [Litenes Md].

54075.

Ejat, bārni, skotītīs,
Kas pa duorzu klaiguoja!
Pīters syta Juoneiti,
Aiz motim turādams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

54076.

Jānim sieva, Jānim bērni,
Jānim bēri kumeliņi;
Pēterim, nabagam,
Circens mājas pārvaldīja.
114 [Gaiķu Kld].

54077.

Jānīšam līksti cirt,
Pēteram darināt,
Miķeļam auklas vīt,
Tam aug gaŗi kaņepāji.
192 [Kosas C].

54078.

Jānīts jāja Pēteram
Dūkanbēru kumeliņu.
Vai nebija Pēteram
Tāda dēla, jājējiņa?
203 [Kurmenes B].

54079.

Augsti zirgi Jānīšam,
Jo augstāki Pēteram;
Lai lūkoja Laidainīte
Ala [Tāda] augsta jājējiņa.
240 [Lodes Vlm].

54080.

Jānīts kūla Miķelīti,
Siksniņā turēdams;
Kam tas ēda zagtus rutkus,
Lielkungam neprasījis.
224 [Lielvārdes Rg].

54081.

Juonīts Muoru vyzynuoja, leigū leigū!
Nu kalniņa lejiņāji, leigū!
Roti čeikst, Muora peikst, leigū leigū!
Juons aiz smīkla nevarēja, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

54082.

Jānim zviedza kumeliņš
Baltābola kalniņā;
Pēteŗ' ķēve atzviedzās
Zītariņa krūmiņos.
245 [Lutriņu Kld].

54083.

Jāņu bērni, nabadziņi,
Brauc ar skala vāģīšiem;
Jēkopam bagātnieki [bagātniekam]
Vārpām vīti vainadziņi.
84 [Dikļu Vlm].

54084.

Jāņa bērni sanākuši,
Tilta grīdu salauzuši;
Pieteram, bāleniņam,
Tam tiltiņš jāsataisa.
373 [Sarkaņu Md].

54085.

Juoņa dīna, Muoras dīna,
Obas sīna laiciņā.
Ni Juoneišam sīna pļaut,
Ni ar Muoru patrokuot.
89 [Dricēnu Rz].

- 177 -

54086.

Juoņa dīna, Muoras dīna,
Obas vīna lelumiņa:
Juoņa dīna - zuoļu dīna.
Muoras dīna - maizis dīna.
551 [Ludza Ldz apr.].

54087.

Jāņa tēvam gaŗi līni,
Zelta pogas galiņā;
Petertēvam īsi lini,
Vaŗa pogas galiņā.
439 [Trikātas Vlk].

54088.

Jāņam vārtus aizveŗami,
Pēteram atveŗami;
Jāņam sievu atvedam,
Pēteram saderam.
378 [Seces Jk].

54089.

Jāņi vien, Jāņi vien
Uz manim raudzījās;
Es tos Jāņus negribēju,
Es gribēju Pēterīti.
377 [Sāvienas Md].

54090.

Juoņs ar Pīteri sasalyka,
Kaidu darbeņi darēt:
Juoņits naudas kalējiņš,
Petrits jyuras zvejnīceņš.
279 [Naukšēnu Vlm].

54091.

Jānīts sevim sievu ņēma
Pašā Jāņu vakarā;
Pēterīšam žēli bija,
Tas pa priekšu grozījās.
405 [Smiltenes Vlk].

54092.

Jānīšam zili svārki,
Pēteram puspelēki;
Pēteram māte auda,
Jānīšam līgaviņ(a).
211 [Ļaudonas Md].

54093.

Jānīšam sūdu guba,
Pēteram siena kaudze;
Miķelīts lāga vīrs,
Tam ir stati tīrumā.
306 [Patkules Md].

54094.

Jānītim, Pēterim,
Abiem daiļas līgaviņas:
Jānītim dzīparota,
Pēterim marorota [=maronota].
149 [Jaunpils Tk].

54095.

Liela gaŗa Jāņa sieva
Par citām sieviņām.
Jānītim skaista sieva,
Pēteram vēl skaistāka;
Jānītim ziediņos,
Pēteram sudrabiņ(a).
195 [Kraukļu Md].

54096.

Jānīšam, Reinīšam,
Tiem ir skaistas līgaviņas;
Pieterīšam gadījās
Pulierēta čigāniete.
48 [Bērzaunes Md].

54097.

Jāņišam skaista sieva,
Ziediņiem nobirusi;
Pēteram zema resna,
Vaŗa stīpu sastīpota.
Trūka stīpa, plīsa pati,
Bira raibi kucēniņi.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

54098.

Jāņam skaista līgaviņa,
Siera, sviesta paēduse,
Salda piena padzēruse;
Pēteram zila melna,
Rudzu rogu paēduse,
Zilu sulu padzēruse.
99 [Dzelzavas Md].

54099.

Jāņišam laba sieva,
Šuva skaistus kamzolīšus;
Pēteŗam skopa sieva,
Tā nešuva it nekā.
378 [Seces Jk].

54100.

Jāņišam skaista sieva,
Tas ved līdzi panākšņos;
Pēteram, tam neskaista,
Tas pameta sētiņai.
605 [Skolas].

- 178 -

54101.

Jānītim maza sieva,
Pus bij zelta, puspelēka;
Pēterītim ruda sieva,
Pus bij ruda, puspelēka.
108 [Engures Tk].

54102.

Jānītim gaŗa sieva,
Līdz pašām debesīm;
Pēteram maza, resna,
Pluskataina, kankaraina.
546 [Kuldīga Kld apr.].

54103.

Jānīts bērnu sameklēja,
Pēterīts nokrustīja;
Jēkapiņš maizi deva,
Anne bērna glabātāja.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

54104.

Jānīts bērnu pataisīja,
Pēterīts nokrustīja;
Jēkabiņš labs vīriņš,
Tas bērniņa barotājs.
15 [Alūksnes Vlk].

54105.

Juonīts guoja gūvu slauktu,
Pītrets nesja slauktivīti;
Juonīšam gūvs īspēra,
Pītrets kuojas nūkratēja.
168 [Kalupes D].

54106.

Juoneits guoja gūvu slauktu, leigū leigū!
Pītereits pasorguoja, leigū!
Ka Pīters nasorguoja, leigū leigū!
Juons par kuojom atvonskuoja, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

54107.

Jānīts nāca ar ziediem,
Pēterīts ar lapiņām;
Jēkabiņš bāleniņš,
Ar maizītes gabaliņu.
476 [Vecpiebalgas C].

54108.

Jānīts nāca, nabadziņis,
Ogu sauja rociņā;
Jēkabiņš bagāts vīrs,
Tas atnesa maizes klaipu.
15 [Alūksnes Vlk].

54109.

Jānis prasa Jēkaupam:
Daudz tev mazu sivēniņu?
Pieci vepŗi, sešas cūkas,
Simtiņš mazu sivēniņu.
374 [Sātiņu Kld].

54110.

Jēkaups, Jānis runu tur
Rudzu lauka galiņā.
Jānis rāda siena kaudzi,
Jēkaups savu rudzu lauku;
Miķēlītis nosaucās
Auzu kaudzes galiņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Jānīts, Jēkops, Miķēlīts,
Visi trīs strīdējās.
Jānīts saka: siena kaudze,
Jēkopiņš: rudzu kaudze,
Miķels pēc atbildēja:
Visu pēc auzu kaudze.
127 [Grostonas Md].

2. Jānīts gāja svilpodams,
Jēkapītis ziņģēdams,
Miķelītis trallināja.
Jānīts dara siena kaudzi,
Jēkapītis rudzu kaudzi;
Miķelītis nokliecās [nokliedzās]
Auzu kaudzes galiņē.
200 [Kuldīgas Kld].

3. Pieters, Jānis, Jēkapiņš
Kalniņā strīdējās.
Jānīšam sūdu gubas,
Pieterīšam siena kaudzes;
Jēkapiņam, brālīšam,
Lielu lielā miežu guba.
48 [Bērzaunes Md].

54111.

Jānītimi siena kaudze, līgo līgo!
Jēkabami rudzu guba lī-ī-go!
Pēterītis, rogainītis,
Rogām vītis vaiņadziņis;
Miķelītis nokliedzāse
Auz' kaudzes galiņāji;
Mārtiņisi labs vīrītis,
Zosu nesa rociņāsi;
Mīļā Māra labu laužu,
Otram ļauna nevēlēja;
Jorenītis jauns puisītis,
Ceļa spieķis rociņāji.
Tā mēs gadu cauri gājām,
Pie Jānīšam nonācāmi.
202 [Kurmāles Kld].

- 179 -

54112.

Jānis, Jēkabs zvejnieciņi,
Anna Maija, Mārietiņa,
Tās bij govju slaucējiņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54113.

Jānī gāju lūkoties,
Pieterī rādīties,
Laidenē iesalaiž(os)
Vestenieš(u) puiškinos.
127 [Grostonas Md].

54114.

Jānīts ēda, Jānīts dzēra,
Gaŗas lūpas staipīdams;
Lai drusciņas nenokrita,
Lai Pēteris nedabūja.
358 [Rugāju Abr].

54115.

Jānīts ka(n)nu sadauzīja
Tīrumiņa vidiņā,
Lai Pieteritis salasīja
Pa vienam galdiņam.
373 [Sarkaņu Md].

1. Juoneits sēd kalneņā, leigū!
Juoņa bārni lejiņā, leigū!
Juoneits kolnu [kannu?] sadauzēja, leigū!
Juoņa bārni salasēja, leigū!
170 [Kapiņu D].

54116.

Jānīts kūla Pēterīti
Aiz kalniņa lejiņā;
Pēterīša pašavaina,
Ka Jānīti kairināj(a).
Jānīts kannu sadauzīja,
Pēters suķes salasīja.
378 [Seces Jk].

54117.

Jānīts sita Pēterīti
Ar sudraba sakārnīti,
Kam tas ēda cūkas gaļu,
Krējumāji mērcēdams.
344 [Rembates Rg].

54118.

Jānīts kūla Pēterīti
Ar sudraba sakārnīti;
Tā, Jānīti, tava vaina,
Kam ziediņus izkaisīji.
3 [Adulienas Md].

54119.

Jānīts mani gan gribēja,
Es Jānīša negribēju;
Es gribēju Pieterīti
Dzelteniem matiņiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54120.

Jānīts savu līgaviņu
Ar sieriem vien baroja;
Pēteram, badmiram,
Pusē badu pamiruse;
Jēkapiņam zema, resna,
Tā bagāta maizītē.
192 [Kosas C].

54121.

Skaista, bolta Juoņa muote, leigū leigū!
Sīra, pīna Pīterīne, leigū
leigū!
Oklu bodu nuspruoguse, leigū!
Zama, rasna Jākupīne, leigū leigū!
Jaunas maizes pīāduse, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

54122.

Skaista sieva Jānīšam,
Vēl skaistāka Pēteram:
Jānīšam ziediem sieva,
Pēteram sudrabota.
290 [Ogres C].

54123.

Jānīts sēd kalniņā,
Pēterītis lejiņā;
Jānīts svieda Pēteŗam
Ar sieriņa gabaliņ'.
378 [Seces Jk].

54124.

Jānīts rudzus ziedināja,
Pēterītis briedināja;
Jēkabiņš labs vīriņš,
Klētiņā ritināja.
72 [Cesvaines Md].

- 180 -

54125.

Jānīts ņēma sevim sievu
Pašā Jāņu vakarā;
Pēterim žēli bija,
Tas pa priekšu grozījās.
369 [Saldus Kld].

54126.

Jānīts teica sav' meitiņu,
Pēterīša dēliņam;
Kas tai Jāņa meitiņai-
Viena zieda vilnānīte?
241 [Lubānas Md].

54127.

Jānīšam vīzes pinu,
Jānīšam auklas viju,
Lei Pēteris vazājās
Basajām kājiņām.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

54128.

Jānīšam ziedu kronis,
Pēteram lapu kronis;
Vairāk ziedu Jānīšam
Nekā lapu Pēteram.
119 [Gaujienas Vlk].

54129.

Jēkopīts labs vīriņis,
Pats ar savu maizi nāca;
Kalniņāji sēdēdams,
Kviešu kaudzes skaitīdams.
97 [Dūres Vlk].

54130.

Jēkapiņš labs vīriņš,
Tas atnesa mums maizīti;
Miķelīts labs brālīts,
Tas dos alu, brandeviņu.
46 [Beļavas Md].

54131.

Kam adīšu raibus cimdus,
Kam rakstīšu grāmatiņ(u)?
Jāņam adu raibus cimdus,
Pēterim grāmatiņu.
129 [Gudenieku Azp].

54132.

Ko lielies, tu Jānīti,
Ar savām puķītēm?
Kad atnāks Jēkabiņš,
Tad būs rudzi, tad būs mieži.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54133.

Juoņa ķāvi izjyudzjam,
Pīterīša aizjyugsim, leigū leigū!
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

54134.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņa lauka galiņā?
Jāņam spīd stikla logi,
Pēteram sudrabiņa.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

54135.

Lai bagāts, kas bagāts,
Jēkabiņš tas bagāts:
Tam rudzīši, tam miezīši,
Tam bij stalti kumeliņi.
378 [Seces Jk].

54136.

Lūdzam, māmiņ,
Souc sovs dēls:
Jānits leje
Sieniņ pļāv,
Jēkuops louke
Rudzīšs pļāv,
Labrencs dārze
Rāceņs roug,
Bētmajs louke
Rudzīšs sēj,
Mikels dārze
Rāceņs ružen.
104 [Ēdoles Vp].

54137.

Pakaļ Jāņam Pēters nāca
Pa piecām dienīnām;
Jāņu ziedu neredzēja
Aiz Pētera lapīnām.
192 [Kosas C].

54138.

Pēters nāca, Pēters nāca,
Ar zaļiemi vaiņagiemi;
Aiz Pētera lapiņām
Jāņa ziedu neredzēja.
148 [Jaunpiebalgas C].

54139.

Pēterīts ar Jēkaupiņu
Abi brīvā negulēja;
Pēters rudzus briedināja,
Jēkaups krāva kaudzītē.
605 [Skolas].

- 181 -

54140.

Pēterim bij smuka sieva,
Dzīparaina magonīte;
Jānim bija tieva, gaŗa,
Pinkataina, ķenkataina.
374 [Sātiņu Kld].

54141.

Pēters, Jānis, Jākabiņš,
Tie trīs Dieva zvejnieciņi:
Pēters laivas irējiņš,
Jānis tīkla metējiņš;
Jēkabiņš, gudris vīrs,
Tas sēd laivas radziņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54142.

Rītu rītu, ne šodien,
Būs muižā liela tiesa:
Jāņa bērni nosliedēja
Pieterīša ziedu pļavu.
3 [Adulienas Md].

1. Jau vakar, aizvakar
Jāns, Pēteris strīdējās:
Jāņa bērni nosēdējši
Pēteram ziedu pļavu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54143.

Rītu pat Pēterītis
Ar Jānīti tiesāsies:
Jāns Pētera pļaviņā
Visus ziedus izlasījis.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

54144.

Saglabāju Jāņa sieru
Līdz pašiem Pēteŗiem;
Ne tas puva, ne pelēja,
Pēterīša gaidīdams.
322 [Praulienas Md].

54145.

Tukšs un nabags Jānis nāca,
Vēl tukšāks Pēterītis.
Jēkopišs, tas bagāts,
Tam miezīši, tam rudzīši:
Sešas kaudzes tīrumā,
Sešas maukas Jelgavā.
464 [Vānes Tk].

54146.

Ūja jods, ūja jods,
Trīs uz viena kumeliņa!
Juris jāja, Jānis jāja,
Vēl mazais Pēterītis.
605 [Skolas].

54147.

Ziedu ziedu, tu Jānīti,
Lapu lapu, Pēterīti!
Vairāk ziedu Jānīšam
Nekā lapu Pēteram.
119 [Gaujienas Vlk].

54148.

Ziediem Jāni kaisījāmi, līgo
līgo!
Pēterīti lapiņām;
Jēkabiņu kaisīsimi
Ar tām rudzu vārpiņāmi.
449 [Ungurmuižas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu