SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Rīkojas un pošas Jāņu vakaram

1) Dara alu, cep raušus, sien sieru

32306.

Ei Jānīti, Pēterīti,
Ka nāciet vienu vietu!
Kad bij man sieru siet,
Kad uzlūgt Jāņa bērnus?
121 [Gulbenē (Md)].

32307.

Ai Jānīti, Pēterīti,
Kam nākat vienu vietu!
Nav vienam siers sasiets,
Otram alus padarīts.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 43 -

32308.

Ai Jānīti, pundurīti,
Ko tā tava sieva dara?
Pienu silda, sieru sēja,
Pa namiņu tekādama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

32309.

Dar', bāliņ, miežu alu,
Dod Jāņam padzerties!
Šogad mieži trekni auga,
Alus rūga putodams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32310.

Daudz govis Jāņu rītu
Ālavas māva,
Kam sieru nesēju
Jāņu vakariņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

32311.

Devu, devu Jānīšam,
Ko es biju solījusi:
Cepli maizes, mucu alus,
Nobarotu sivēniņu.
18 (Kliģenē).

1. Ko solīju Jānīšam,
To atdevu Jānīšam:
Mucu alus, pūru kviešu,
Nobarotu sivēniņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32312.

Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienas gaidīdama;
Jāņu dienu izdalīju
Pa maziemi gabaliem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32313.

Jāņa māte, sien man sieru,
Tevi sauca sējējiņu!
Mana māte nevīžoja
Ne akmiņa pacilāt.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

32314.

Jāņa [Jāņu] māte sieru sēja
Deviņiem(i) stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašam viducītis.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis,
Man pašai viducītis
Par akmeņa cēlumiņu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

32315.

Jānīšam alu daru
No sējiņas paliekiem;
Darīš' alu Miķeļam
No jauniem miezīšiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32316.

Jānītim klaipu cepu
Triju rītu malumiņu,
Ne deviņi nevarēja
Smaga klaipa kustināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

323161.

Juŗu dien' gaili kāva,
Jāņu dien' aveniņu,
Jāņu dien' aveniņu
Pelēkiem radziņiem.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

32317.

Mana balta māmulīte
Mazu sieru sasējuse.
Ko tu dosi ganiņam,
Ko zālīšu nesējam?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32318.

Par gadiņu Jānīts nāca,
Kā mēs Jāni mielosim?
Sildām pienu, cepam raušus,
Tā mēs Jāni mielosim.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Jānīts nāca, Jānīts nāca,
Ko mēs Jāni mielosim?
Nokausim purva dzērvi,
Upē zaļu līdaciņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32319.

Sasien sieru, māmuliņa,
Svētdieniņas rītiņam,
Lai es varu ciema zēnus
Caur ataugu kairināt!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

1. Siera siera, māmuliņa,
Jel svētdienas rītiņam,
Lai es varu ciema puišus
Par upīti karināt!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 44 -

53153.

Aiz kalniņa miežus sēju,
Lai vārniņas nenoēd;
Es (uz?) Jāņiem alu daru
Kumeliņa pēdiņā.
378 [Seces Jk].

53154.

Brēkdams gailis laktā lēca,
Nu būs miežu vasariņa;
Nu dzers alu Jāņu bērni,
Snīpus krūzā mērcēdami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53155.

Celsim Juoneiti
Lelāji gūdā;
Lelāji gūdā,
Lelāji slavā.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

53156.

Ejat, meitas, lūkoties,
Ko dar' Jānis dārziņā.
Pītin pina, vītin vija
Meitām govju slaucenītes;
Tur meitiņas govis slauks,
Jāņu māte sieru sies.
184 [Ķēču Rg].

53157.

Es savām gotiņāmi
Par gadskārtu godu daru:
Cepu maizi, daru alu,
Lai gotiņas barojās.
373 [Sarkaņu Md].

53158.

Jānīts brauca Jāņu nakti
Šķindēdamis, žvārkstēdamis;
Jānīts sita liepu galdu
Meitiņām sierus likt.
398 [Skrundas Kld].

53159.

Juoņa dīna atīdama, leigū,
Atnas sīra gabaliņu, leigū!
465 [Varakļānu Rz].

53160.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Puškojam laidarīnus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutīnu.
192 [Kosas C].

53161.

Jāņa māte sieru sēja
Pašā Jāņu vakarā;
Jānīts cēla akmentiņu
Vaidēdams, raudādams.
127 [Grostonas Md].

53162.

Jāņa māte sieru sēja
Aiz pirtīnas elksnīšos;
Nebij lāga izdevies,
Viena pate apēduse.
192 [Kosas C].

53163.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem žuburiem;
Pirmais stūris pašai mātei,
Otris mūsu Jānīšam.
211 [Ļaudonas Md].

53164.

Jāņu māte sieru sēja,
Aiz namīna krūminā;
Jāņu meitas govis slauca,
Laidarāji tupēdamas;
Pienīc gāja šņību šņābu,
Kaņepīte knipu knapu.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

53165.

Jāņu māte sieru sēja
Pašā Jāņu vakarā;
Pašā Jāņu vakarā,
Visi pakši notrīcēj'.
112 [Ezeres Kld].

53166.

Jāņa māte sieru sēja,
Cūku mēslus vidū lika;
Puikām deva cūku mēslus,
Meitām siera gabaliņu.
253 [Mārkalnes (Lāzberģa) Vlk].

53167.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņieme stūrīšieme;
Jāņu tēvis miežus sēja
Celmaināje līdumāje.
40 [Basu (Bases) Azp].

53168.

Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem žuburiem;
Šim žuburis, tam žuburis,
Pašam paliek viduklīts.
Pats Jānītis govi slauca,
Pauti mirka slaucenē.
372 [Sarkanmuižas Vp].

- 45 -

1. Jāņa māte bēdājāsi,
Mazu sieru sasējusi;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Pašai paliek viduklītis.
347 [Rendas Kld].

2. Šodien manim iraid labi
Par visiemi šādiem tādiem:
Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pats siera viducītis.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53169.

Juoņa muote sīru sēja
Juoņa dīnas reitiņā;
Juoņa bārni skatījuos,
Maliņā stuovādami.
357 [Rudzētu D].

53170.

Jāņa tēvam saldens alus,
Caur čakārni tecenāts;
Jāņa mātei sūrais siers,
Apenīšos noglabāts.
192 [Kosas C].

53171.

Juonīnai raibas gūs,
Sīru sēja pologā,
Svīstu neja kubulā,
Rūtuo rūtuo!
182 [Kaunatas Rz].

53172.

Jāņa tēvs alu dara
No līduma miezīšiemi;
Pēterīts raugu lika
No trīs ošu lapiņām.
211 [Ļaudonas Md].

53173.

Kas darīja Jāņam alu,
Lai aug mieži griezdamies;
Kas nedara Jāņam alu,
Zāles vien nolīgoja.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53174.

Lai bij slinkas, kas bij slinkas,
Stendes meitas tās bij slinkas:
Jāņu rauši sadeguši,
Rudzu maize atlēkusi.
413 [Stendes Tl].

53175.

Laimīt' kliedza, Laimīt' brēca,
Zem ozola stāvēdama:
Redzēj' svētkus sagaidām,
Alutiņu netaisām.
512 [Zeltiņu Vlk].

53176.

Pašā Jāņa rītiņā
Man notika nelaimīte:
Sieru sēju, tas pārplīsa,
Suns apēda plācenīti.
261 [Mēdzūlas Md].

53177.

Pirmo reizi Jāns atnāca-
Ko mēs viņu mielosim?
Siesim sierus, dosim alu,
Vedīsim sētiņā.
40 [Basu (Bases) Azp].

53178.

Puiši gāja govju slaukt
Trīs spainīšiem mugurā;
Nepieslauca pilnus spaiņus,
Nedabūja Jāņa siera.
230 [Liezeres Md].

53179.

Sen slavēja Jāņu tēvu
Saldu alu brūvējot;
Kad atnāca līgotāji,
Nu griež ūsas špicerē.
391 [Sinoles Vlk].

53180.

Svētu rītu ganīdama,
Jāņa bērniem sieru sēju;
Jāņa bērni sanākuši,
Div' dieniņas neēduši.
127 [Grostonas Md].

53181.

Šādi Jāņi, tādi Jāņi,
Mūs' Jānīti nepanāca;
Mūs' Jānītis alu dara,
Deviņ' tautas dzirdināja.
405 [Smiltenes Vlk].

53182.

Tēvs bij alu izdarījis
No tiem sēklas palikiem;
Māte sieru sasējusi
No jaunāmi telītēm.
211 [Ļaudonas Md].

- 46 -

1. Tētiņš olu padarēja
No sākliņa paliekām;
Māte sieru sasējusa
No jaunām teleitām.
198 [Krustpils D].

53183.

Zaķīšam bērns piedzima
Pašā Jāņa vakarā;
Cepat kūkas, darāt alu
Uz zaķīša kristībām.
476 [Vecpiebalgas C].

2) Pin no puķēm un mētrām vainagus, pušķo māju meijām

32320.

Ai Jānīša vakariņš,
Ozuliņa tērētājs!
Grib dārziņi, tīrumiņi,
Grib meitiņas vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32321.

Dzirnaviņas raudājās,
Ka nelika vaiņadziņa.
Neraudiet, dzirnaviņas,
Likšu Jāņa vakarā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32322.

Dzirnaviņas raudājāsi,
Nav ozola vainadziņa.
Tepat auga ozoliņš
Maltuvītes pakaļā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32323.

Es iespraudu ozoliņu
Pagalmiņa viducī;
Jānīts kāra cepurīti,
Es pakāru vaiņadziņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

32324.

Es Jānīša istabiņu
Ar ābulu izkaisīju:
Šovakar izkaisīju
Ar sarkanu ābuliņu;
No rītiņa, tad kaisīšu
Ar balto ābuliņu.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

32325.

Es jums saku, Jāņa bērni,
Metat kokus no celiņa:
Jās Dieviņš, brauks Laimīte,
Kritīs Laimes kumeliņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Jauni puiši, jaunas meitas,
Tīrījiet ceļmaliņas:
Dieviņš brauce, Laime jāja,
Pakrīt Laimes kumeliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

32326.

Es jums saku, jauni puiši,
Puškojieti klētes jumtu!
Tad Dieviņis jūs puškos
Ar miežiem, ar rudziem.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Slinki slinki saimenieki,
Klētes jumtu nepuškoja.
Kā Dieviņis jūs puškoja
Ar miežiem, ar rudziem.
40-1 (Bigauņc.).

2. Vīri, puiši, ko gaidāt?
Puškojati rijas jumtu!
Tad Dieviņis jūs puškos
Ar rudziem, ar miežiem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32327.

Es nopinu vaiņadziņu
Visādām lapiņām;
Ziedēj' mans vaiņadziņš
Visādiem ziediņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32328.

Es noviju vainadziņu
No visām puķītēm;
Es uzliku vainadziņu
Pašā Jāņu vakarā,
Jānīts manim roku sniedza
Pašā Jāņu vakarā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

32329.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur bij daudz jaunu puišu [meitu]:
Liela ēka, maza ēka,
Vis' ar pušķi galiņā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

- 47 -

32330.

Gauži raud dzirnaviņas,
Jāņa rītu nepuškotas.
Ko darīja snaudulīte,
Jāņa rītu ganīdama?
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32331.

Jāņa māte izpuškoja
Ar apsēm istabiņu.
Vai tev trūka bērzu, kļavu,
Vai kuplaja ozoliņa?
40-1 (Bigauņc.).

32332.

Jānīšam daudzi puķu,
Savij man vainadziņu,
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32333.

Jaunas meitas, ko gaidāt?
Puškojati klētes jumtu!
Tā Dieviņis jūs puškos
Ar slaikiem brūtgāniem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

32334.

Ko tie dara mūsu puiši,
Nepļāvuši dābuliņa?
Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Gaŗu ceļu tecējuši?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32335.

Kur, Jānīti, meijas cirti,
Kad meijāji lievenītes?
Dieva dēla rājumā
Smuidrajos ozolos.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

32336.

Zāļu dienas vakarā
Jaunas meitas kroņus pin;
Ziemassvētku vakarā,
Tad vēl viņus galvā liek.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

32337.

Zāļu dienu pirti kūru
Ar ozola zariņiem,
Lai peŗās tie ļautiņi,
Kam bij kaula kažociņš.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

32338.

Viju Jāņa vakarā
Dārza puķu vainaciņu
No rozēm, magonēm,
Vaskajām kleņgerēm.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3) Tērpjas paši svētku rotā

32339.

Jānīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem:
Jānīts manas aitas gana
Šo gaŗo vasariņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Jānīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem,
Lai tas mani palīdzēja
Brāļa govis paganīt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

32340.

Mazs Kabiles novadiņš,
Bet ražani turējās:
Sunītim zelta kronis,
Kaķei vaŗa vaiņadziņš.
224 [Kabilē (Kld)].

32341.

Meitiņ, tava skaista rota
Jāņa nakti jāgodē;
Izgodējse Jāņa nakti,
Liec pūriņa dibenā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32342.

Piecus gadus ganos gāju,
Katru gadu kažociņš;
Nu atnāca Jāņa vakars,
Visi pieci mugurā.
40-1 (Antiņc.).

32343.

Puškojies, brāleliņi,
Ar ozola lapiņām,
Kam nīdies dzīvodams
Ar kaimiņu meitiņām!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32344.

Šuj man kurpes, kurpenieks,
Zeltītām lapiņām,
Lai es varu Jāņa nakti
Ciema puišus kaitināt!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 48 -

32345.

Skotelītes balināju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Kad atnāca Jāņa diena,
Kā gulbītis plevināju.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

32346.

Trīs dieniņas velējos,
Jāņa nakti gaidīdama;
Kad atnāca Jāņa nakte,
Balts krekliņis mugurā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu